Chữa tận gốc bệnh thần kinh

Lương y Nguyễn Hữu Toàn
Lương y Nguyễn Hữu Toàn Như chúng ta đã biết hệ thần kinh bao gồm não bộ, tủy sống và các dây thần kinh, có nhiệm vụ điều khiển sự hoạt động của tất cả các cơ quan, làm cho cơ thể thích nghi với những sự thay đổi của môi trường ngoài và môi trường trong. Hệ thần kinh là một hệ cơ quan phân hóa cao nhất trong...